Sjå Tempomagasina
Kristine Haraldseid i Sørvest politidistrikt ber bedrifter melde fra om forsøk på svindel.

Meld fra om Corona-svindel i næringslivet

Politiet melder om økning i forsøk på direktørsvindel i forbindelse med Coronaepidemien.

Informasjon til næringslivet

Politiet ser at kriminelle utnytter situasjonen rundt Covid-19. Dette gjelder spesielt en økning i CEO-fraud (direktørsvindel), der kriminelle utgir seg for å være direktøren i ditt firma for å få deg til å betale beløp til uriktige kontoer og fakturasvindel, der kriminelle sender falske fakturaer for varer som ikke er bestilt eller mottatt.

Ytterligere ser de falske og/eller useriøse aktører som selger ulovlige varer (varer som utgir seg for å kunne kurere Covid-19, falske tester o.l) samt smittevernutstyr til svært høye summer.

Informasjon fra næringslivet til politiet

Dersom dere i deres  bedrift opplever utfordringer knyttet til dagens situasjon ønsker politiet informasjon om dette. En henvendelse til deg kan være en del av en trend i det større bilde. Én falsk faktura til deg kan også være sendt til 1000 andre.

Det er også av interesse dersom dere har informasjon om spesielle varer og tjenester som er utsatt, bransjer som er utsatt eller dere ser trender som politiet bør være oppmerksomme på.

Det politiet ønsker informasjon om ved direktørsvindel/forsøk på dette, er:

 • Hvilket politidistrikt tilhører din bedrift/sted
 • Dersom saken er anmeldt, ønsker vi anmeldelsesnummeret
 • Dato for den første kontakten
 • Navn på deres firma
 • Navn på fornærmede (navn på personen i firmaet som har blitt kontaktet)
 • Hvilken mailadresse er henvendelsen sendt til
 • Hvilket navn utgir gjerningspersonen seg for å være
 • Hvilken ekte mailadresse er det mailen er sendt fra (sett markøren over den fiktive mailadressen for å få frem den ekte)
 • Hvilken bank ønsker de at dere benytter ved overføring av penger
 • Hvilket beløp ble dere forsøkt svindlet for
 • Hvilket beløp er det dere eventuelt har utbetalt
 • IBAN nummer/til hvilken konto ble det bedt om at pengene skulle sendes til
 • Hvem er det som sto som kontoeier på den kontoen dere skulle overføre penger til
 • Dersom dere sitter med den første henvendelsen ønsker vi en oversikt over hva som ble skrevet i denne henvendelsen (kopier gjerne inn tekstfeltet fra den første mailen)

Ta kontakt med politiet dersom spørsmål.

Tekst
Foto
FAKTA

Spørsmåll eller meld fra til: Næringslivskoordinator Kyrre Lindanger, 91671726,  kyrre.lindanger@politiet.no, eller Kristine Haraldseid kristine.haraldseid@politiet.no.

Nettvett: https://nettvett.no/direktor-svindel/

Les også:
Nav ikon
Alle saker