Sjå Tempomagasina
Endringar som følge av koronaviruset

Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord

Åtte av ti bedrifter har gjennomført eller planlegg permitteringar som følge av koronakrisa. Kvar tredje bedrift fryktar konkurs dersom situasjonen blir langvarig.

I ei spørreundersøking Fikse Næringsforening har gjort blant bedriftene uttrykker dei stor uro over situasjonen som har oppstått som følge av bekjempelsen av koronaviruset. I løpet av kort tid er heile samfunnet snudd på hovudet. Store deler av næringslivet kjempar for å få hjula til å gå rundt, takla permitteringar og unngå konkurs.

Akkurat nå er det intektssvikt og permitteringar som gjer seg sterkast gjeldande. 76 prosent av bedriftene opplever sviktande inntekter som følge av koronaepidemien. Ni av ti bedrifter melder om kritiske konsekvensar, anten allereie nå, eller dersom situasjonen vedvarerer.  Åtte av ti bedrifter har gjennomført eller planlegg å gjennomføra permitteringar, og kvar femte bedrift seier dei står i fare for konkurs dersom situasjonen trekker ut.

Åtte av ti bedrifter har gjennomført eller planlegg å gjennomføra permitteringar.

Nær sagt alle bedriftene har innført heimekontor og seks av ti har tilsette i isolasjon eller karantene. Situasjonen er ulik mellom bransjane, der reiseliv og varehandel merkar seg ut som dei har blitt raskt og hardt råka av situasjonen. Her er det dramatisk for mange bedrifter.

På spørsmål om kva behov bedriftene har, er det naturlegvis på kort sikt å sikre likviditet for å unngå konkurs som er det viktigaste. Då kan føreslåtte tiltak som bortfall/utsettelse av offentlege avgifter vera gode virkemidler, men for mange langt ifrå nok. For bedrifter med massivt inntektsfall vil det også vera naudsynt med kriselån i ein periode.

Undersøkinga er gjort i samarbeid med 14 andre næringsforeningar på Vestlandet.
Kontakt for utfyllande kommentar til undersøkinga: Asbjørn Moe | 97771755 | fikse@etnevindafjord.no

Tekst
Foto
FAKTA

Oppsummert:

  • 1 av 5 fryktar konkurs
  • 8 av 10 har eller planlegg permittering
  • 6 av 10 har tilsette i isolasjon/karantene
  • 8 av10 har inntektssvikt
Les også:
Nav ikon
Alle saker