Næringsnytt

Hovudside
Rekruttering
Næringspolitikk
Nettverk
Temposaker
Kari i vinden
Klar for garasje og spylarslange
Bilde av Nina Kristin Haugen
Draumen om eiga bedrift
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Realiserer husdraumen
Per sine høner
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull
Fiksenytt
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Gratis Coronarådgjeving 
Koronasituasjonen for næringslivet
Bilde av Nils Einar Steinstø og Anette Lauareid Hovda.
Ny styreleiar i Fikse Næringsforening
Nytt frå NAV Etne-Vindafjord
Meld fra om Corona-svindel i næringslivet
Me søkjer ny dagleg leiar
Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord
Medvind24.no

Næringsnytt

Alle
Bli sett
Bli høyrt
Bli med
Bilde av Nils Einar Steinstø og Anette Lauareid Hovda.
Ny styreleiar i Fikse Næringsforening
Klar for garasje og spylarslange
Bilde av Nina Kristin Haugen
Draumen om eiga bedrift
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Nytt frå NAV Etne-Vindafjord
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Gratis Coronarådgjeving 
Meld fra om Corona-svindel i næringslivet
Me søkjer ny dagleg leiar
Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord
Koronanytt frå NAV
Koronasituasjonen for næringslivet
Kari i vinden
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Realiserer husdraumen
Per sine høner
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull