Næringsnytt

Hovudside
Rekruttering
Næringspolitikk
Nettverk
Temposaker
Bilete av Turid Berge-Olsen
Betongdronninga
Bilde av Lærling Kristin Kesküla og sjukepleiar Bente Kristiansen
Mange moglegheiter i helsesektoren
Bilde av Ole Strømø
Ingeniør med interiør
Bilde av Siri Lundal Hustveit
Kulturberaren
Bilde
Platearbeidar med pågangsmot
Bilete av Martin Berge sr.
Kvardagshelten
Grisegod gardsutvikling
Skånobrødet er ein av bestseljarane hjå Janne Larsen Sævareid på Larsen Bakeri.
Bakar mot straumen
Ivar Samland Tendal (18) har vore i lære hjå Samland Maskinservice sidan august 2020.
Får ta ansvar
Aase Marie Stølås Jørgensen og Bjørnar Aastvedt er glade for å vere tilbake på Silda i Etne.
Folka er viktigast
Lovise-Amanda Lærdal meiner det er viktig å få arbeidsoppgåver tidleg.
I arbeid fra ung alder
Lars Hovda ser over eit prosjekt saman med Ole Johnny Jensen.
Mekanisk sjef med stø kurs
Klar for garasje og spylarslange
Bilde av Nina Kristin Haugen
Draumen om eiga bedrift
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Realiserer husdraumen
Per sine høner
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull
Fiksenytt
Bilde av Nils Einar Steinstø og Anette Lauareid Hovda.
Ny styreleiar i Fikse Næringsforening
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Gratis Coronarådgjeving 
Koronasituasjonen for næringslivet
Nytt frå NAV Etne-Vindafjord
Meld fra om Corona-svindel i næringslivet
Me søkjer ny dagleg leiar
Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord
Medvind24.no

Næringsnytt

Alle
Bli sett
Bli høyrt
Bli med
Bilete av Turid Berge-Olsen
Betongdronninga
Bilde av Lærling Kristin Kesküla og sjukepleiar Bente Kristiansen
Mange moglegheiter i helsesektoren
Bilde av Ole Strømø
Ingeniør med interiør
Bilde av Siri Lundal Hustveit
Kulturberaren
Bilde
Platearbeidar med pågangsmot
Bilete av Martin Berge sr.
Kvardagshelten
Grisegod gardsutvikling
Skånobrødet er ein av bestseljarane hjå Janne Larsen Sævareid på Larsen Bakeri.
Bakar mot straumen
Ivar Samland Tendal (18) har vore i lære hjå Samland Maskinservice sidan august 2020.
Får ta ansvar
Aase Marie Stølås Jørgensen og Bjørnar Aastvedt er glade for å vere tilbake på Silda i Etne.
Folka er viktigast
Lovise-Amanda Lærdal meiner det er viktig å få arbeidsoppgåver tidleg.
I arbeid fra ung alder
Lars Hovda ser over eit prosjekt saman med Ole Johnny Jensen.
Mekanisk sjef med stø kurs
Bilde av Nils Einar Steinstø og Anette Lauareid Hovda.
Ny styreleiar i Fikse Næringsforening
Klar for garasje og spylarslange
Bilde av Nina Kristin Haugen
Draumen om eiga bedrift
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Nytt frå NAV Etne-Vindafjord
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Gratis Coronarådgjeving 
Meld fra om Corona-svindel i næringslivet
Me søkjer ny dagleg leiar
Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord
Koronanytt frå NAV
Koronasituasjonen for næringslivet
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Realiserer husdraumen
Per sine høner
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull