Sjå Tempomagasina

Koronanytt frå NAV

NAV Rogaland går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset.

De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte:        

Les digital informasjon først

     
           Viktige lenker:
           • Forsiden – nav.no
           • Koronavirus – informasjon fra            nav.no
           • Permitteringer – informasjon til            arbeidsgivere            

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV


           Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til NAV Marked            Rogaland.
           Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) sender skjema            til: nav.rogaland.marked.nord@nav.no
           Bedrifter i Sør-Rogaland (sør fylket og Ryfylket) sender skjema            til: nav.rogaland.marked.sor@nav.no

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no.
Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:          


           • Permitteringsvarsel
           Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi
           varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad og permitteringsperiode
           • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
           Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet
           vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel
           arbeidstid/skift/turnus/rotasjon
           
           Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
           
           Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider            siden januar
           2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med            ordinære
           arbeidstider.

           

Kort veiledning for registrering

           

1. Gå til nav.no
           2. Klikk på «Hva er din situasjon»
           3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
           4. Velg din situasjon
           5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
           6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her            finner man
           fremgangsmåte steg for steg.
           7. Registrere CV på arbeidsplassen.no
           
           • Veiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

           

Trenger du som arbeidsgiver veiledning?

           


Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) kan ringe eller sende SMS på: 95081 429 // 488 82 618

                                                                                                   

         

 

Tekst
Foto
FAKTA
Les også:
Nav ikon
Alle saker