Bli sett

Fikse synleggjer ein attraktiv arbeidsregion gjennom å formidla dei gode historiane om mangfaldet og muligheitene i dei lokale bedriftene.

Me arbeidar med langsiktig rekruttering til bedriftene gjennom å skapa gode digitale og fysiske møteplassar mellom bedriftene og framtidige arbeidstakarar

Nav ikon

Bedriftene

200 bedrifter med totalt 20 milliarder i omsetning og 5000 arbeidsplasser.

Les meir

Yrkesoversikt

Sjå kva yrker og fagområder du finn i bedriftene.

Les meir

Finnfag.no

Her finn du oversikt over lærebedrifter og ledige læreplasser.

Gå til side

Ledige stillingar

Oversikt over kva ledige stillingar som finst.

Les meir

Tempomagasinet

Næringsmagasinet Tempo blir gitt ut 2 ganger i året, for å fortelja dei gode historiane om å bu og arbeida i Etne og Vindafjord.

Sjå alle

Medvind24

Bu i Etne og Vindafjord

Etne Tomteselskap

Informasjon om tomter i heile Etne kommune. Eigne prosjekt i Prestalio, Kambe og Fitja.

Les meir

Vindafjord Tomteselskap

Eigne prosjekt i Vågshagen, Roastrand, Vikedal og Vats.

Les meir