Tempo Magasin

Næringsmagasinet Tempo blir gitt ut 2 ganger i året, for å fortella dei gode historiane om å bu og arbeida i Etne og Vindafjord.