Sjå Tempomagasina

Koronasituasjonen for næringslivet

Koronaviruset og dei nå nasjonale tiltaka for å begrensa dette vil føra til store utfordringar for vårt næringsliv.

Koronaviruset og dei nå nasjonale tiltaka for å begrensa dette vil føra til store utfordringar for vårt næringsliv. Fikse Næringsforening vil ikkje ha opne arrangement eller møter komande 14 dagar. Eventuell utviding av denne perioden vil bli vurdert fortløpande. NæringsGIV 2020 på Olalia er lagt til 14. mai, og er foreløpig tenkt skal gå som planlagt.

Situasjonen i bedriftene vil vera krevande både med tanke på å ha/få tilsette på jobb, sviktande produksjon eller etterspurnad, eller nedstenging. Mange vil måtte vurdere permitteringar for sine tilsette som følge av redusert aktivitet. I morgon vil regjeringa leggja fram kompenserande tiltak for dei mest råka i næringslivet, men både på kort og lengre sikt må ein rekna med at dette blir tøft for bedriftene.

Ønsker du å drøfta eller rådføra deg om bedrifta sin situasjon kan de ta kontakt med Asbjørn Moe på fikse@etnevindafjord.no eller 97771755.

I mellomtida: Ta vare på kvarandre, men ikkje ta på kvarandre (E.Solberg).

Tekst
Foto
FAKTA

Generell info:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Avbøtande tiltak for næringslivet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strakstiltak-for-a-bote-pa-de-okonomiske-konsekvensene-av-korona/id2693026/

Les også:
Nav ikon
Alle saker