Sjå Tempomagasina

Gratis Coronarådgjeving 

Bedrifter får tilbud om inntil 3 t gratis rådgjeving om tiltakspakkar ifm Coronasituasjonen.

Fikse Næringsforening, Medvind Næringshage og Etne og  Vindafjord kommunar har gått saman om å tilby inntil 3 timar gratis rådgjeving for bedrifter som ønskjer hjelp til sine utfordringar ifm  Coronakrisa, som å navigere i retningslinjer og nasjonale  tiltakspakkar.  Dette er ei generell teneste, og kjem i forkant av og ikkje i staden for spesialiserte aktørar som bankar, administrative,  juridiske og økonomiske rådgjevarar .  Mange av desse har tilbod  rådgjeving på sine spesifikke fagområde som me kan henvisa vidare til.


Ta kontakt med oss HER dersom du ønskjer me skal bidra. 

Me  har samla oss i eitt felles kontaktpunkt, og fordeler henvendelsane etter  dykkar ønske og praktisk fordeling.  Me vonar dette kan vera til nytte i ein krevande kvardag.

Tilbodet er finansiert av kommunane, Medvind og Fikse i samarbeid.

Tekst
Asbjørn Moe
Foto
FAKTA

3 t gratis rådgjeving

Send melding HER

Les også:
Nav ikon
Alle saker