Næringsnytt

Hovudside
Rekruttering
Næringspolitikk
Nettverk
Temposaker
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull
Fiksenytt
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Me søkjer ny dagleg leiar

Næringsnytt

Alle
Bli sett
Bli høyrt
Bli med
Bilde av Merete Vårvik Matre og Nils Einar Steinstø
Sommarjobb satsing
Nytt frå NAV Etne-Vindafjord
Ny dagleg leiar i Fikse Næringsforening
Gratis Coronarådgjeving 
Meld fra om Corona-svindel i næringslivet
Me søkjer ny dagleg leiar
Korona gir dramatiske konsekvensar for næringslivet i Etne og Vindafjord
Koronanytt frå NAV
Koronasituasjonen for næringslivet
Kari i vinden
Skal skape flyt i bedrifta
Får i ulveklær
Realiserer husdraumen
Per sine høner
Byguten som blei bygdepatriot
Går for Gull