Bli høyrt

200 bedrifter står sterkare saman enn kvar for seg. Fikse Næringsforening frontar bedriftene sine interesser, set dagsorden og sørger for at bedriftene sine meiningar blir høyrt.

Alle
Samferdsel
Næringsareal
Plan og bygg
Næringspolitikk
Nasjonal Transportplan 2020-2033
Dialogmøte Vindafjord
Regional Plan for areal og transport
Fv48 Håland-Skånevik-ferja
E134 Bakka-Solheim
Gul stripe E134
Differensiert arbeidsgjevaravgift