Differensiert arbeidsgjevaravgift

Prosjektet tar mål av seg å vidareføra ein kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift.

Beskrivelse

Etne og Vindafjord er opprinneleg distriktskommunar med låg arbeidsgjevaravgift. Då dette for større bedrifter vart auka til høgaste nivå, vart det innført ein kompensasjon som delvis tilbakeførte midlane tilbake til ein lokal "felleskasse". I Vindafjord har dette vore forvalta av VAF (Vindafjord Arbeidsgiverforum).

Status for prosjektet

Ordninga med kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift er føreslått avvikla f.o.m. budsjettåret 2017

Nav ikon
Tilbake til bli høyrt