Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Alle
Samferdsel
Næringsareal
Plan og bygg
Næringspolitikk
Tomteutvikling
Tomteutvikling
Næringsareal kart
Næringsareal
Næringsareal på Liaheia, Skjold
Næringsareal på Leknestangen, Skånevik
Næringsareal på Nerheim, Ølen
Kontorlokaler Medvind, Sandeid
Kontorlokaler Medvind, Etne
Kontorlokaler Medvind, Ølensvåg