Tomteutvikling

Tomteutvikling

Beskrivelse

Attraktive og tilgjengelege tomter er føresetnad for at folk skal ønska å bu i distriktet. Dette er også viktig for at bedriftene skal få tak i den arbeidskrafta og kompetansen ein ønskjer. Fikse Næringsutvikling er inititiativtakar bak eitt av tomteselskapa i distriktet, som er spleiselag for utvikling av nytt tomteareal.

Nav ikon
Tilbake til Næringsareal