Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Beskrivelse

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar. For å få rett næring på rett plass betyr at det både må vera areal på ulike plassar i distriktet og med ulike eigenskapar. Innspel og påvirkning ifm regionale og lokale arealplanar er hovudarenaen for dette arbeidet.

Status for prosjektet

Fakta

Dokument

Lenker