Næringsareal

Næringsareal kart

Beskrivelse

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar. For å få rett næring på rett plass betyr at det både må vera areal på ulike plassar i distriktet og med ulike eigenskapar. Innspel og påvirkning ifm regionale og lokale arealplanar er hovudarenaen for dette arbeidet.

Nav ikon
Tilbake til Næringsareal