Dialogmøte Vindafjord

Næringslivet og Vindafjord kommune møtest for å leggja ein god, felles plan for utvikling

Beskrivelse

Næringslivet og Vindafjord kommune møtest for å leggja ein god, felles plan for utvikling.

Møtefrekvens har vore om lag kvart anna år. Nokre tema ein har vore innom:

  • Plan- og byggsak: har ført til fast møteplass mellom bransjen og kommunen
  • Næringsareal: har ført til etablering av Nerheim næringsområde

Status for prosjektet

Nav ikon
Tilbake til bli høyrt