Nasjonal Transportplan 2020-2033

Beskrivelse

Transportverksemdene (Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor) har svart på 9 oppdragsbrev frå Samferdselsdepartementet, nå er desse svara ute til høyring, blant anna i kommunar, fylkeskommunar og næringsforeningar.

03.april 2020: Høyringsfrist

27.mars 2020: Regionale innspelsmøter

13.mars 2020: Transportverksemdene legg fram grunnlag

Hovudside for NTP HER

Status for prosjektet

Forenkla oppsummering av transportverksemdene sitt framlegg:

  • Vegvesenet tilrår oppstart av E39 Hordfast (Stord-Os)
  • Vegvesenet tilrår oppstart E134 Oslofjorden og Damåsen-Saggrenda (Kongsberg)
  • Vegvesenet tilrår ikkje tiltak på E134 Haukeli eller Bakka-Solheim
  • Nye Veier syner interesse for å bygge ut E134 Oslo/E6 - Haugesund/Bergen
Nav ikon
Tilbake til bli høyrt