Fv48 Håland-Skånevik-ferja

Fv 48 er viktigaste veg mellom Skånevik og Etne, mellom Skånevik og E134 aust/vest samt gjennomgang til Kvinnherad og indre lei til Bergen.

Beskrivelse

Aktuelt: - Reguleringsplan Skånevik-Flesjå
- Nye ferjeruter Skånevik-Utåker-Matre

Status for prosjektet

- Reguleringsplan: Ute til høyring
- Nye ferjeruter: Framlegg frå Skyss ligg føre.

Nav ikon
Tilbake til bli høyrt