Gul stripe E134

Prosjektet gjeld heving av minimumsstandarden på dagens E134 mellom Bakka i Etne og Solheim i Vindafjord.

Beskrivelse

Bakka-Solheim har ny kommunedelplan for ny trase gjennom heile området. Denne er derimot foreløpig ikkje finansiert på nasjonal transportplan, og "prosjekt gul stripe E134" er eit initiativ for gjennmføring av strakstiltak på dagens trase.

Status for prosjektet

Statens vegvesen har for sin handlingsplan for fireårsperioden frå 2018 lagt inn utberingar på strekningen Etne-Ølen.

Nav ikon
Tilbake til bli høyrt