Ølen Handel og Service

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg.

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg. Den fungerer med eit eige styre, og jobbar blant anna med sentrumsutvikling, arrangement og marknadsføring, i samarbeid med grendautval og Vindafjord kommune.

Nav ikon
Tilbake til Bli med