Småbedriftnettverket

Små bedrifter - store verdiar, er ei samling for SMB som vart gjennomført første gang hausten 2017.

Små bedrifter - store verdiar, er ei samling for SMB som vart gjennomført første gang hausten 2017. Dette er ein uformell møteplass på tvers av bransjar, der ein får drøfta sine utfordringar med andre og gitt små og store innspel til forenklingar.

Den første samlinga var ein oppstart på ei auka satsing på småbedrifter. Tiltakslista under er eit resultat av problem som kom fram i møtet, revidert med forslag til ansvar og løysingar. Denne vil vera eit arbeidsverktøy framover og med ujamne mellomrom bli oppdatert på dei ulike tiltak.

Nav ikon
Tilbake til Bli med