L.Ærling

Nettverk av og for lærebedrifter

L.Ærling er ein årleg møteplass for og eit nettverk i mellom dei som er og dei som vurderer bli lærebedrifter. Her tar ein opp aktuelle tema og problemstillingar, og jobbar for felles løft for yrkesfagleg opplæring. L.Ærling er eit samarbeid mellom næringsforening, opplæringskontor og vidaregåande skule.

Nav ikon
Tilbake til Bli med