Bli høyrt

200 bedrifter står sterkare saman enn kvar for seg. Fikse Næringsforening frontar bedriftene sine interesser, set dagsorden og sørger for at bedriftene sine meiningar blir høyrt.

Alle
Samferdsel
Næringsareal
Plan og bygg
Næringspolitikk
Ingen prosjekter akkurat nå.