Me representerer næringslivet

Påverknad og gjennomslag hjå styresmakter via ei samla stemme

 • ny E134
 • meir næringsareal
 • forenkla byråkrati
 •  betre kommune- og fylkesvegar
 • samhandling skule og næringsliv
 • utarbeiding av lokal havneforvaltning
 • prosjekt “Gul stripe”
Se prosjekt

Me frontar ein attraktiv arbeidsregion

Synleggjering av ein attraktiv og mangfaldig arbeidsregion

 • gir ut næringsmagasinet Tempo
 • arrangerer møteplass for lokale bedrifter og jobbsøkarar i 5 byar
 • arrangerer møteplass for bedrifter og jobbsøkarar i Etne og Vindafjord
 • koplar bedrifter og jobbsøkarar digitalt
Se prosjekt

Me samlar eit sterkt bedriftsnettverk

Faglege møteplassar for bedrifter i Etne og Vindafjord

 • NæringsGIV på Olalia
 • bransjekoordinator
 • fagseminar
 • L.Ærling – for lærebedrifter
Se prosjekt

Me bidreg til nyskaping

Samarbeid mellom lokale bedrifter, interesseorganisasjonar og offentlege myndigheter

 • sentrumsutvikling
 • tomteutvikling
 • forretningsutvikling
Se prosjekt