Næringslivets talerøyr

200 bedrifter i Etne og Vindafjord står sterkare saman enn kvar for seg. Fikse Næringsutvikling frontar bedriftene sine interesser, både felles for alle, eller for område- og bransjeklynger.

Prosjekt

Fv48 Håland-Skånevik-ferja
E134 Bakka-Solheim
Gul stripe E134
Differensiert arbeidsgjevaravgift