Synleggjera attraktive bedrifter og jobbar

Me jobbar med å synleggjera bedriftene i Etne og Vindafjord både som attraktive leverandørar og arbeidsgjevarar.

Prosjekt

Næringsmagasinet Tempo

Næringsmagasinet Tempo blir gitt ut 2-3 ganger i året, for å fortella dei gode historiane om å bu og arbeida i Etne og Vindafjord.

Yrkesfagportalen Finnfag

For å gjera det enklare for elevar og rådgjevarar å finna fram til bedrifter som har praksis- og læreplassar, har me samla dei her på finnfag.no

Jobbkartlegging

Bedriftene i Etne og Vindafjord har ei mengd spennande fagområde og jobbmoglegheiter. For å gi oversikten over dette mangfaldet har me samla det i

Næringslivsnytt

Følg med på det som skjer i næringslivet i Etne og Vindafjord.

Medlemsbedrifter

Bli sett - Bli høyrt - bli med!

A-G
H-O
P-V
W-Å