Fv48 Håland-Skånevik-ferja

Fv 48 er viktigaste veg mellom Skånevik og Etne, mellom Skånevik og E134 aust/vest samt gjennomgang til Kvinnherad og indre lei til Bergen.

Nettverk Skånevik

Samlingar av og for næringslivet i Skånevik

Næringslivsnytt

Følg med på det som skjer i næringslivet i Etne og Vindafjord.

Etablera bedrift?

Vurderer du å starta bedrift, eller treng du kontorlokaler i godt selskap? Saman med vår samarbeidspartnar Medvind24 Næringshage hjelper me deg på vegen.

E134 Bakka-Solheim

Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Tomteutvikling

Attraktive og tilgjengelege tomter er føresetnad for at folk skal ønska å bu i distriktet.

L.Ærling

Nettverk av og for lærebedrifter

Nettverk Reiseliv

Nettverk Reiseliv er ein halvårleg møteplass for reiselivsbransjen i Etne og Vindafjord.

Ølen Handel og Service

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg.

Etne sentrumsforening

Etne sentrumsforening er sentrumsnæringa i Etnesjøen.

HR-Nettverk

HR-nettverk byrja som eit samarbeid med NAV Etne og NAV Vindafjord.

Småbedriftnettverket

Små bedrifter - store verdiar, er ei samling for SMB som vart gjennomført første gang hausten 2017.

NæringsGIV på Olalia

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Gul stripe E134

Prosjektet gjeld heving av minimumsstandarden på dagens E134 mellom Bakka i Etne og Solheim i Vindafjord.

Differensiert arbeidsgjevaravgift

Prosjektet tar mål av seg å vidareføra ein kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift.

Fv48 Håland-Skånevik-ferja

Fv 48 er viktigaste veg mellom Skånevik og Etne, mellom Skånevik og E134 aust/vest samt gjennomgang til Kvinnherad og indre lei til Bergen.

Nettverk Skånevik

Samlingar av og for næringslivet i Skånevik

Næringslivsnytt

Følg med på det som skjer i næringslivet i Etne og Vindafjord.

Etablera bedrift?

Vurderer du å starta bedrift, eller treng du kontorlokaler i godt selskap? Saman med vår samarbeidspartnar Medvind24 Næringshage hjelper me deg på vegen.

E134 Bakka-Solheim

Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Tomteutvikling

Attraktive og tilgjengelege tomter er føresetnad for at folk skal ønska å bu i distriktet.

L.Ærling

Nettverk av og for lærebedrifter

Nettverk Reiseliv

Nettverk Reiseliv er ein halvårleg møteplass for reiselivsbransjen i Etne og Vindafjord.

Ølen Handel og Service

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg.

Etne sentrumsforening

Etne sentrumsforening er sentrumsnæringa i Etnesjøen.

HR-Nettverk

HR-nettverk byrja som eit samarbeid med NAV Etne og NAV Vindafjord.

Småbedriftnettverket

Små bedrifter - store verdiar, er ei samling for SMB som vart gjennomført første gang hausten 2017.

NæringsGIV på Olalia

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Gul stripe E134

Prosjektet gjeld heving av minimumsstandarden på dagens E134 mellom Bakka i Etne og Solheim i Vindafjord.

Differensiert arbeidsgjevaravgift

Prosjektet tar mål av seg å vidareføra ein kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift.

Næringslivsnytt

Følg med på det som skjer i næringslivet i Etne og Vindafjord.

Fv48 Håland-Skånevik-ferja

Fv 48 er viktigaste veg mellom Skånevik og Etne, mellom Skånevik og E134 aust/vest samt gjennomgang til Kvinnherad og indre lei til Bergen.

Nettverk Skånevik

Samlingar av og for næringslivet i Skånevik

Næringslivsnytt

Følg med på det som skjer i næringslivet i Etne og Vindafjord.

Etablera bedrift?

Vurderer du å starta bedrift, eller treng du kontorlokaler i godt selskap? Saman med vår samarbeidspartnar Medvind24 Næringshage hjelper me deg på vegen.

E134 Bakka-Solheim

Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Tomteutvikling

Attraktive og tilgjengelege tomter er føresetnad for at folk skal ønska å bu i distriktet.

L.Ærling

Nettverk av og for lærebedrifter

Nettverk Reiseliv

Nettverk Reiseliv er ein halvårleg møteplass for reiselivsbransjen i Etne og Vindafjord.

Ølen Handel og Service

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg.

Etne sentrumsforening

Etne sentrumsforening er sentrumsnæringa i Etnesjøen.

HR-Nettverk

HR-nettverk byrja som eit samarbeid med NAV Etne og NAV Vindafjord.

Småbedriftnettverket

Små bedrifter - store verdiar, er ei samling for SMB som vart gjennomført første gang hausten 2017.

NæringsGIV på Olalia

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Gul stripe E134

Prosjektet gjeld heving av minimumsstandarden på dagens E134 mellom Bakka i Etne og Solheim i Vindafjord.

Differensiert arbeidsgjevaravgift

Prosjektet tar mål av seg å vidareføra ein kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift.

Etablera bedrift?

Vurderer du å starta bedrift, eller treng du kontorlokaler i godt selskap? Saman med vår samarbeidspartnar Medvind24 Næringshage hjelper me deg på vegen.

Næringsareal

Fikse Næringsutvikling jobbar for at det til ein kvar tid skal vera tilgjengeleg næringsareal til utvikling og nyetableringar.

Tomteutvikling

Attraktive og tilgjengelege tomter er føresetnad for at folk skal ønska å bu i distriktet.