Nyskaping

Etablerte bedrifter engasjerer seg både i vidareutvikling av eigne prosjekt, men bidrar gjerne til utvikling og vekst i nye bedrifter og lokalsamfunn elles.

Prosjekter

Etablera bedrift?
Næringsareal
Tomteutvikling