Me samlar eit sterkt bedriftsnettverk

200 bedrifter er betre saman enn kvar for seg. Fikse Næringsutvikling skapar faglege nettverk og møteplassar for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Våre nettverk

Nettverk Skånevik
L.Ærling
Nettverk Reiseliv
Ølen Handel og Service
Etne sentrumsforening
HR-Nettverk
Småbedriftnettverket
NæringsGIV på Olalia