Ølen Handel og Service

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg.

Beskrivelse

Ølen Handel og Service er sentrumsnæringa i Ølen og Ølensvåg. Den fungerer med eit eige styre, og jobbar blant anna med sentrumsutvikling, arrangement og marknadsføring, i samarbeid med grendautval og Vindafjord kommune.

Status for prosjektet

Fakta

Dokument

Lenker