NæringsGIV på Olalia

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Beskrivelse

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord, arrangert når snøen forsvinn i fjellet (sånn cirka). På denne samlinga møtest folk på kryss og tvers av bransjar, bygdar og storleik på bedriftene. Betre saman enn kvar for seg!

Status for prosjektet

2019: Påmelding for 2019 er opna og dei som er raske på labbeen kan hiva seg rundt. Me kan by på faglege godbitar frå både nær og fjern, og eitt og anna å bita i også. Og så kan det henda du treff nokon du hadde tenkt å snakka men som du ikkje har fått tid til før nå. God tur!

Fakta

Dokument