Fv48 Håland-Skånevik-ferja

Fv 48 er viktigaste veg mellom Skånevik og Etne, mellom Skånevik og E134 aust/vest samt gjennomgang til Kvinnherad og indre lei til Bergen.

Beskrivelse

Aktuelt: - Reguleringsplan Skånevik-Flesjå - Nye ferjeruter Skånevik-Utåker-Matre

Status for prosjektet

- Reguleringsplan: Ute til høyring - Nye ferjeruter: Framlegg frå Skyss ligg føre.

Fakta

Lenker